Vaše dotazy, připomínky či náměty adresujte na: bobo@skaut.cz.

Pokud chcete věnovat stará čísla skautských časopisů (do roku 1948) skautskému archivu, pište na: archiv@skautskyinstitut.cz