Elektronické verze časopisu Skaut-Junák

04.01.2015 00:13

Hlavním projektem oslav stého výročí časopisu Skaut-Junák je digitalizace a zveřejnění všech 57 ročníků časopisu. Což obnáší přes 700 čísel a 15 000 stran. Věříme, že je v nich ukryto mnoho zajímavého jak pro historiky a badatele, tak pro skautské vedoucí, kteří hledají inspiraci k činnosti. 

Časopisy pro digitalizaci pochází z archivu Skautského institutu A. B. Svojsíka a od skautských sběratelů. Vybíráme čísla co nejméně poškozená a zveřejňujeme je kompletní včetně obálek a rejstříků ročníků (pokud vyšly). Všechna čísla umožňují vyhledávání v textu a je možné tak nacházet slovní spojení i napříč ročníky (viz návod). 

Zveřejňovat budeme jednotlivé ročníky postupně od prvního vždy po týdnu, s tím, že posledních sedm ročníků je již dnes k dispozici na webu casopisy.skaut.cz. Některá čísla budeme pravděpodobně ještě předělávat, pokud získáme kvalitnější předlohu.

Děkujeme všem, kteří nám poskytli čísla k digitalizaci či se na ní přímo podíleli. Za poskytnutí čísel děkujeme Skautskému institut ABS, V. Noskovi - Windymu a D. Kourovi - Dodýšovi. Za skenování A. Fílovi, P. Drábkovi - Dazulovi, T. Jelínkovi - Stenovi a spolupracovníkům projektu digitalizace starých dětských časopisů. Za převádění do PDF formátu J. Řehákovi.

Ač digitalizace velmi pomáhá zpřístupnit historické dědictví, stále pro archivní účely sháníme volná i vázaná čísla časopisu z let 1915 - 1940. Za darování budeme velmi vděčni na emailu: archiv@skautskyinstitut.cz

Roman Šantora - Bobo